Sinds 1962 is vandervalk+degroot uitgegroeid tot marktleider op het
gebied van rioleringsbeheer, reiniging, inspectie en renovatie van
uiteenlopende infrastructurele werken. De nieuwe tijd vraagt om
nieuwe werkwijzen en contractvormen. Vandervalk+degroot is actief
in Rioleringsbeheer en heeft kennis in huis over assetmanagement
van rioleringssystemen. We voeren opdrachten uit voor overheden,
ondernemingen en particulieren. Een van de unieke zaken van ons
bedrijf is dat ons materieel in eigen beheer wordt gebouwd en
onderhouden door Grootvalk. Onze kernwaarden zijn
vakmanschap, veiligheid, vertrouwen en innovatie. Verspreid over
14 vestigingen in Nederland en België staan de ruim 350
medewerkers elke dag weer centraal.

ZIN OM TE STARTEN?

Wil je meer informatie over deze vacature of andere
mogelijkheden? Stuur een Whatsapp bericht naar Shila Mulder
via 06 45 80 28 82 of mail je cv naar: s.mulder@ampliar.nl

Doel van de functie:
Machinist voert reinigingswerkzaamheden uit aan infrastructurele
werken waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse
reinigingsvoertuigen en werkt optimaal samen met collega’s in
teamverband. De reinigingswerkzaamheden worden volgens de
procedure uitgevoerd waarbij de veiligheidsinstructies strikt
worden nageleefd. Machinist is multi functioneel inzetbaar op
complexe projecten.

Verantwoordelijkheden en taken:
Aanvaarden van begeleiding van Allround Machinist, Senior.
Machinist, Projectleider en Teamleider.
Reinigen van infrastructurele werken waarbij gebruik wordt
gemaakt van diverse reinigingsvoertuigen waaronder;
Kolkenzuiger, Vacuümwagen, Hogedrukwagen, en Combi-
Recycler
Altijd inzetbaar voor andere werkzaamheden, indien de
bedrijfsomstandigheden dit vereisen.
Zorgt voor orde en netheid in materieel, materiaal, werkkleding
en technische staat van de voertuigen.
Metingen in het riool verrichten.

Meer of minder werk tijdig melden bij de Projecteider en Planner.
Storten bij de stortplaats.
RKGV vuil volgens de wettelijke bepalingen verwijderen.
Emissies naar bodem, water en lucht minimaliseren.
Werkzaamheden uitvoeren conform de uitvoeringsprocedure en
werkbon/ werkplan.
Opvolgen van de procedures en daarmee de richtlijnen van ISO.
Afschermen van de werkplek volgens de procedure.
Gaat zorgvuldig om met bedrijfsgegevens.
Zorgt geheel zelfstandig voor een volledig dagrapport,
urendeclaratie, tachograafschijf en levert deze tijdig in na
terugkoppeling met de Allround Machinist of Senior Machinist in
bij de Teamleider.

KAM
We werken veilig of we werken niet: stopt bij onveilige situaties
direct de werkzaamheden en neemt contact op met de Teamleider
en/of Uitvoerend Projectleider.
Eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s en derden voorop
stellen, spreekt mensen aan op onveilig gedrag.
Werk-, veiligheid – en milieuvoorschriften naleven
(uitvoeringsprocedure).
Rij – en rusttijden wet naleven volgens de cao.
Gebruikt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de juiste
PBM’s en ziet toe op het gebruik van zijn collega’s.
Onderhoudt PBM’s zorgvuldig en vervangt deze tijdig indien
nodig het calamiteitenplan naleven.
Afval beperken en conform richtlijnen verzamelen, scheiden en
afvoeren, klachten, schades, onveilige situaties, verbeterpunten
en afwijkingen registeren via het meldingsformulier.

Onderhoud:
Controleert dagelijks de bandenspanning, wielmoeren,
verlichting en vloeistoffen.
Het zelfstandig verrichten van klein onderhoud en reparaties aan
het materieel, reparaties en onderhoud worden steeds gemeld met
een voertuigrapport.

Competenties:
Samenwerken.
Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee
bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit
gemeenschappelijke belangen (organisatie breed). Uit eigen
initiatief brengen van informatie om anderen te helpen of zaken
te verbeteren. Zoekt actief de samenwerking met anderen op en
stuurt daarbij op gemeenschappelijke belangen; betrekt anderen
in besluitvorming en komt met hen tot een gemeenschappelijk
doel en aanpak. Doet actief aan kennisoverdracht door eigen
kennis en ervaringen te delen en anderen te stimuleren hun
expertise in te brengen. Beweegt anderen tot samenwerken en
zorgt ervoor dat het resultaat wordt ervaren als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Leren en ontwikkelen.
Bewust bezig met eigen kwaliteiten en leerpunten; zowel
vakinhoudelijk alswel op houding en gedrag. Staat open voor
feedback uit de omgeving en werkt actief aan de eigen
ontwikkeling. Staat voldoende stil bij eigen ontwikkeling en om
daar invulling aan te geven. Stelt zich ook in complexe situaties
nieuwsgierig en reflecterend op zonder dat dit zich uit in stress;
stelt vragen en toont eigen onzekerheid. Deelt leerervaringen met
anderen en brengt ideeën over professionele ambities in en vraagt
hierop feedback en ondersteuning.
Initiatief/ betrokkenheid.
Toont ambitie in het realiseren van de doelen. Signaleert
kansen/ziet oplossingen en handelt daarnaar. Begint liever uit
zichzelf dan passief af te wachten. Komt uit eigen beweging met
initiatieven tot verbetering. Deelt informatie voordat er om
gevraagd wordt. Vraagt uit zichzelf nadere informatie en komt
tijdens werkoverleg uit eigen beweging met een voorstel, idee of
oplossing. Toont lef om als eerste actie te ondernemen.

Plannen en organiseren:
Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties,
tijd en middelen om doelstellingen te bereiken. Sturen van acties
en werkzaamheden conform de planning en bewaken van de
voortgang. Legt relaties tussen verschillende werkzaamheden in
de organisatie en stemt eigen werkzaamheden hierop af.
Klantgerichtheid.
Bewustzijn van de gevraagde kwaliteit en herkennen van de
wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe
klanten. Vervolgens hiernaar handelen. Zich inleven in
klantsituaties, denken in oplossingen en deze omzetten in door de
klant gevraagde kwaliteit.

Kwaliteitsbewust:
Dingen in één keer goed willen doen. Zowel in het afleveren van
het afgesproken werk als het vastleggen van de belangrijkste
processen en administratieve elementen van de functie. Is
constant in afstemming met de omgeving over verwachtingen en
gaat niet voor minder dan de afgesproken zaken. Communiceert
duidelijk en direct bij afwijkingen, laat merken dat hij/zij staat
voor kwaliteit en betrouwbaarheid neemt proces en
administratieve taken serieus en rapporteert volledig.
Machinist

Kostenbewustzijn:
Rekening houden met kosten en opbrengsten op korte en langere
termijn. Kosten herkennen en uitgaven binnen het budget houden.

Resultaat bereiken met zo min mogelijk verspilling van energie
en middelen. Maakt kosten inzichtelijk en stimuleert anderen om
middelen doelmatig en zuinig te gebruiken, herkent indirecte en
langere termijnkosten voor de organisatie
Orde, netheid en veiligheid
Zich met zorg en aandacht houden aan de regels en voorschriften
omtrent orde, netheid en veiligheid.

Kernwaarden:
Veiligheid
Betrouwbaar
Vakmanschap
Innovatie

Functie voorwaarden:
Minimaal MBO werk en denkniveau
Flexibele instelling
Goede fysieke conditie
Stressbestendig
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bereidheid om in wisselende weersomstandigheden te werken
Kan ingezet worden op kolkenreinigingswagen
Kan ingezet worden op een vacuümwagen
Kan ingezet worden op een hogedruk spuitwagen
Is bij voorkeur in het bezit van een ademluchtcertificaat en of kan
ingezet worden op de Safety unit
Bekend met verkeersafzettingen
Kennis van reglementen stortplaatsen
Rijbewijs B is een vereiste.
C rijbewijs inclusief code 95 is een pré
Naleven en doen naleven van de wettelijke – en
bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van KAM
Gevolgd hebben van de verplichte opleidingen betreffende de
functie zoals omschreven binnen de vandervalk+degroot
Academy.

Wij bieden:
Salaris volgens de Valk + De Groot CAO.
€ 2.242,84 bruto per maand op basis van 40 uur
Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de
voorkeur op de vacature.

ZIN OM TE STARTEN?

Wil je meer informatie over deze vacature of andere
mogelijkheden? Stuur een Whatsapp bericht naar Shila Mulder
via 06 45 80 28 82 of mail je cv naar: s.mulder@ampliar.nl

OnderwerpMinimale eis
WerklocatieBeverwijk
Aantal uur40
Werktijden06.00 - 16.00 uur

Aanmelden bij Ampliar

Wil je graag solliciteren op deze functie? We vragen je dan eerst om jezelf vrijblijvend aan te melden bij Ampliar. Vervolgens nemen we contact met je op en starten we het sollicitatieproces.