Detacheren

Aan uitzendkrachten die gedetacheerd worden, biedt Ampliar een tijdelijk contract aan.

De uitzendkracht is dan in dienst bij Ampliar,  maar hij/zij wordt uitgeleend aan u als onze klant.  Het contract wordt afgesloten voor de duur van het project. Als het project langer duurt dan vooraf was ingeschat, kan de duur van de detachering daarop worden aangepast.

Ampliar verzorgt de voorselectie, begeleiding (evaluaties, voortgang bewaking) en alle administratieve handelingen. Als u met onze kandidaat wilt voldoen aan een Social Return verplichting, zien wij er op toe dat hij/zij voldoet aan de gestelde criteria.

Heb je een vraag of wens je meer informatie?