Ampliar voor overheden

Overheden

Ook voor overheden is Ampliar de juiste partner om Social Return tot een succes te maken.

Steeds meer [semi]overheden, zoals gemeenten, waterschappen, het Rijksvastgoedbedrijf en woningcorporaties nemen Social Return als sociale paragraaf op in hun bestekken

Ampliar treedt op als werkgever. Wij plaatsen en begeleiden werkzoekenden bij opdrachtnemers van overheden en leveren op verzoek financiële gegevens aan waardoor het rendement van Social Return inzichtelijk wordt.

De begeleiding van geplaatste medewerkers wordt uitgevoerd door projectbegeleiders. Deze begeleiding richt zich met name op problemen van sociale aard voor zover die de arbeidsprestatie negatief kunnen beïnvloeden, en op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

In samenwerking met gemeenten kunnen diverse opleidingstrajecten voor WWB-ers worden georganiseerd, waarbij Ampliar een baangarantie afgeeft. Bij voortijdige beëindiging van een opleiding heeft Ampliar een vangnetfunctie. Daardoor vallen deelnemers niet terug in de uitkering, maar worden zij geplaatst op werk waarvoor minder opleiding vereist is. Het bezit, of het kunnen behalen van een diploma B-VCA, is hierbij wel een harde functie-eis.

Tijdens de werving- en selectiefase koppelt Ampliar de resultaten van de diverse contactmomenten met kandidaten altijd terug naar de uitkeringsinstantie. Deze kan de rapportage naar eigen inzicht toevoegen aan het klantdossier.

Heb je een vraag of wens je meer informatie?