Bij overheidsopdrachten geldt een social return verplichting. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Zo ook bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241). Ampliar Uitzendbureau heeft samen met Boskalis al in de tender een plan van aanpak opgesteld voor de invulling van de social return verplichting. Twee kandidaten hebben inmiddels een mooie kans gevonden op de arbeidsmarkt.

Al vele jaren zijn we een vaste partner van Boskalis voor de invulling van social return, begint Niels Muhlenbruch van Ampliar Uitzendbureau, een organisatie die zich al meer dan 25 jaar succesvol inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. “Dat doen we landelijk voor Boskalis en nu dus ook bij het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Momenteel hebben we twee personen gedetacheerd op het project: een projectassistent en een gebiedsassistent. Beide kandidaten voldoen aan de criteria van social return, maar hebben bovendien de drive om zich verder door te ontwikkelen en uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan. Want, dat is waar wij op inzetten: mensen een springplank bieden naar de arbeidsmarkt.”

Goede match

De kracht van Ampliar Uitzendbureau zit hem volgens Muhlenbruch in het vinden van de juiste kandidaten voor een goede match met opdrachtgevers. “We zijn landelijk actief, maar opereren lokaal. We werven kandidaten veelal in samenwerking met regionale werkgeversservicepunten, een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. We zijn dan ook op de hoogte van de lokale wetgeving, want elke gemeente of provincie hanteert zijn eigen spelregels voor de invulling van social return. Voor de Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) werken we samen met werkgeversservicepunt Noord-Holland. Samen gaan we op zoek naar de juiste match, passend bij de vacature of functie die in samenspraak met onze opdrachtgever is gecreëerd voor een project. De invulling van social return moet immers wel zinvol zijn. Na een eerste voorselectie wordt een geschikte kandidaat voorgesteld aan de aannemer, Boskalis in dit geval, om vervolgens na een positieve kennismaking op het project aan de slag te gaan.”

Bij de N241 heeft Ampliar Uitzendbureau invulling gegeven aan twee social return vacatures. “Ze worden door ons gedetacheerd op het project, in principe voor de hele projectduur”, zegt Muhlenbruch. “Het doel is dat ze zich gedurende het project verder ontwikkelen om na oplevering weer op een volgend project ingezet te kunnen worden, al dan niet via een vaste aanstelling. Of elders in de infra in een vergelijkbare functie.” (Jaarlijks heeft Ampliar 500 kandidaten gedetacheerd bij zijn opdrachtgevers.) van laaggeschoolde krachten tot mensen met een afgeronde HBO- of universitaire opleiding. “Behalve als een verplichting wordt social return door steeds meer aannemers als een kans gezien. Het is ook een mooie manier om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Een win-win voor alle partijen en specifiek voor de kandidaten een springplank naar de arbeidsmarkt.”