De versterkingsoperatie van de Afsluitdijk ligt ten grondslag aan het grootste project op het terrein van social return in ons land. De arbeidsmarktregio’s Friesland en Noord-Holland Noord en het gespecialiseerde uitzendbureau Ampliar werken hierbij nauw samen.

De tweeëndertig kilometer lange Afsluitdijk wordt versterkt en de capaciteit van de waterafvoer vergroot. Hiermee wordt geanticipeerd op de stijgende zeespiegel en op de toename van regenwater uit de buurlanden dat moet worden afgevoerd naar de Waddenzee. Het gaat om een megaklus.

Lees het artikel